Wpisy

Energa zakończyła modernizację 100-letniej elektrowni

Energa Wytwarzanie zakończyła modernizację elektrowni wodnej na rzece Drawa w Borowie w woj. zachodniopomorskim. Inwestycja kosztowała blisko 6 mln zł, jej celem było zwiększenie produkcji energii elektrycznej oraz usprawnienie eksploatacji. Dzięki modernizacji wzrośnie produkcja z odnawialnych źródeł energii, co podniesie udział mocy z OZE w miksie wytwórczym grupy.