Wpisy

MFW ocenił stabilność sektora finansowego w Polsce

Odporny na szoki makroekonomiczne, rynkowe i płynnościowe – tak ocenia polski system bankowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie z przeglądu gospodarki Polski.  Pozytywnie oceniono w nim także zmniejszenie ekspozycji w zakresie kredytów hipotecznych nominowanych w walutach obcych.