Wpisy

Początek roku ze spadkiem obrotów prądem na TGE

W styczniu 2019 r. obroty energią elektryczną na TGE wyniosły około 8,7 TWh i były o 20 proc. mniejsze niż w analogicznym okresie 2018 r. Natomiast obroty gazem na TGE  w minionym miesiącu przekroczyły 9,7 TWh i były większe niż rok wcześniej o ponad 36 proc. – wynika z danych GPW na temat aktywności inwestorów na rynkach grupy GPW w styczniu 2019.